Home Súčasnosť družstva

súčasnosť

SÚČASNOSŤ

 

Kto  sme

Čo  chceme

Pre koho sú naše služby určené

S čím to chceme dosiahnúť

S kým to chceme dosiahnuť

Ako to financovať

Ako to prakticky realizovať- uskutočniť

Čo z toho budeme všetci mať

Kto sme:

Sme  družstvo ktoré za posledných  44 rokov nezmenilo adresu pôsobenia, stále sme na Národnej triede č.58 v Košiciach./v časti HISTÓRIA podrobnejšie/
Vedomosti a skúsenosti súčasne vedenie SBD - P sú  garantovaná tridsaťročnou praxou v oblasti stavebníctva a správy budov.

Čo chceme:
Naše bohaté odborné a praktické skúsenosti v kombinácií s modernou technikou,  ponúkame všetkým majiteľom bytov a nebytových priestorov, ktorí chcú mať v správe vlastného domu  poriadok.

Pre koho sú naše služby určené:
Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v ktorých  je nefunkčná, správa. Kde sa netvorí fond opráv, domy sú ošarpané.
Pre malé spoločenstva  vlastníkov bytov, ktoré si nemôžu dovoliť platiť človeka, za služby spojene zo správou domu.
Pre všetkých tých, ktorí nie sú s terajšou správou domu spokojní, najme nejasným a možno aj nespravodlivým rozúčtovaním nákladov za byt v ktorom bývajú.
Pre tých, ktorí  chcú mať o financiách a správe vlastného domu vždy pravdivé informácie a to, či už osobnou návštevou, telefonicky, alebo aj prostredníctvom internetu.

S čím to chceme dosiahnuť:
Kvalitnou  modernou technikou,  softvérom , ktorý je schopný pracovať rýchlo  a transparentne vyhodnocovať jednotlivé výstupy.

S kým to chceme dosiahnuť:
Prvým predpokladom  je personál – dali sme  šancu mladým,  pod odborným dohľadom skúsených odborníkov  družstva.

Ako to financovať:
V prvom rade je potrebne šetriť. Našetrené peniaze v kombinácií s dotáciami od štát a výhodnými pôžičkami aj od komerčných bánk investovať  do projektov, s návratnosťou  minimálne 20%  až 60%., s podmienkou,  aby nebola ohrozená  existenciu vlastníkov bytov vysokým nájomným za  splácanie úverov .

Ako to prakticky realizovať - uskutočniť.
Kvalitným výberom dodávateľov na jednotlivé práce za asistencie ľudí z domu v ktorom sa bude pracovať napríklad  pri zateplení , výmeny okien, opravy strechy, vyregulovaní vykurovacej sústavy, výmeny kotlov, odpojenie sa od centrálneho dodávateľa tepla, montáž digitálnych meračov tepla a pod. Bez  korupčných afér. V cenách, ktoré sú niekedy až o tretinu nižšie, ako ceny uvedené  v rozpočtových nákladov stavby.
Najdôležitejším človekom na stavbe je STAVEBNÝ DOZOR  , ktorý sleduje priebežne postup prác, kvalitu a poriadok  na stavbe. V prípade porušenia technologickej disciplíny práce na stavbe zastaví. Je to odborník s teoretickými aj praktickými vedomosťami na vysokej úrovni.

Čo s toho budeme všetci mať:
V prvom rade, práce nebudú predražované, čo znamená, že za relatívne
málo peňazí sa dá zrealizovať viac ako je dnes zvykom.  
Práce ukončené a odovzdané  vo vysokej kvalite s certifikatmi použitých materiálov a zárukami na skryté vady.
Peniaze ktoré boli vynaložené na. zateplenie, výmenu okien sa vrátia postupne  vo forme úspor za dodávku tepla. Každý si bude sám reguluje tepelnú pohodu vo vlastnom byte.  
Vzhľad  domu v ktorom je starostlivý gazda je vidno okamžite a ľudia majú k takému domu lepší vzťah, radi sa domov vracajú.
Spokojnosť s takto vykonanou prácou motivuje aj  nás k ešte  lepším výkonom.

Ďalšie informácie na  adrese :

Stavebné bytové družstvo – Poľnohospodár ,  Košice,
ul. Národná  trieda č.58, 040 01 Košice
0905 625 616